Jaki organ powinien złożyć wniosek o ustalenie podziału kosztów związanych z utrzymaniem rowu wykreślonego z ewidencji... - OpenLEX

Jaki organ powinien złożyć wniosek o ustalenie podziału kosztów związanych z utrzymaniem rowu wykreślonego z ewidencji marszałka jako właściciel urządzenia wodnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Rów melioracji szczegółowej z uwagi na utratę swojej funkcji, jaką dotychczas pełnił, został w listopadzie 2012 r. wyłączony ze stanu ewidencyjnego prowadzonego przez marszałka na podstawie § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 55, z późn. zm.) i tym samym stał się "zwykłym" urządzeniem wodnym. W ewidencji gruntów widnieje zapis, iż właścicielem działki (rowu) jest Skarb Państwa, a dysponentem gmina. Rów jest niedrożny i wymaga konserwacji. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., utrzymanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Natomiast art. 64 ust. 2 pr. wod. mówi, iż w kosztach utrzymania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści, ustalenia i podziału kosztów dokonuje na wniosek właściciela urządzenia wodnego, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższego zwracam się z zapytaniem, kto (jako właściciel) powinien złożyć wniosek o ustalenie podziału kosztów związanych z utrzymaniem tego rowu – starosta (Skarb Państwa) czy wójt (dysponent)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?