Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

W latach 2004-2005 został prawdopodobnie zlikwidowany rów biegnący przez łąkę. Nie ma go na mapie ewidencyjnej i nie ma w ewidencji prowadzonej przez marszałka. Od roku 2010 do dzisiaj postępowanie w tej sprawie prowadzi wójt w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. 18 marca 2011 r. wszedł w życie art. 64a ust. 5 pr. wod.

Czy obecnie postępowanie to ma prowadzić starosta, skoro zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?