Jaki organ jest właściwy w sprawie zgłoszenia kotłowni, która jest położona na terenie lotniska? - OpenLEX

Jaki organ jest właściwy w sprawie zgłoszenia kotłowni, która jest położona na terenie lotniska?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2015 r.

PYTANIE

Jaki organ będzie właściwy w sprawie zgłoszenia kotłowni na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia?

Kotłownia jest na terenie lotniska zaliczanego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (długość pasa startowego ponad 2100 m). Na lotnisku tym są działki należące do terenu zamkniętego. Jednakże ww. kotłownia nie leży na terenie zamkniętym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?