Jaki organ jest właściwy w sprawie zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków? - OpenLEX

Jaki organ jest właściwy w sprawie zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r.

PYTANIE

Inwestor zgłosił do tut. urzędu budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/d (zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.). Do wniosku załączył decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego, o którym mowa w art. 16 pkt 65 lit. f ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) – dalej pr. wod. tj. drenażu rozsączającego stanowiącego integralną całość przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czy starosta jest organem właściwym do załatwienia powyższej sprawy, czy w myśl art. 82 ust. 3 pkt. 2 pr. bud. zgłoszenia należy dokonać do wojewody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX