Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek spółki akcyjnej, która dzierżawi nieruchomość od gminy na usunięcie drzew. W toku prowadzonego postępowania (po przeprowadzonych oględzinach w terenie) organ zawiesił ww. postępowanie oraz wezwał wnioskodawcę do złożenia wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazu niszczenia siedlisk gatunków chronionych. W czasie, kiedy postępowanie jest zawieszone organ powziął informację, że działka, na której rosną przedmiotowe drzewa została sprzedana przez gminę spółce akcyjnej.

Jaki organ jest właściwy w przedmiotowej sprawie - starosta czy burmistrz?

Czy starosta powinien podjąć z urzędu zawieszone postępowanie i je umorzyć, czy przekazać burmistrzowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację