Jaki organ jest właściwy do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, gdy decyzję o wywłaszczeniu wydał wojewoda?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją wojewody łódzkiego na podstawie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - dalej u.z.r.i.d. została wywłaszczona nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa. Następnie ustanowiono trwały zarząd na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po jakimś czasie trwały zarząd został wygaszony. Obecnie jako właściciel tej nieruchomości wpisane jest województwo.

Czy jest możliwy zwrot tej wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela na jego wniosek?

Ustawa u.z.r.i.d. nie przewiduje możliwości zwrotu.

A jeżeli jest taka możliwość, to jaki organ jest właściwy do zwrotu, skoro decyzję o wywłaszczeniu wydał wojewoda?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX