Jaki organ jest właściwy do zmiany pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, jeżeli przedmiotowe zezwolenie dla... - OpenLEX

Jaki organ jest właściwy do zmiany pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, jeżeli przedmiotowe zezwolenie dla instalacji wydał marszałek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2016 r.

PYTANIE

Firma X posiada pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza wydane przez marszałka. Firma Y nabyła, na podstawie umowy sprzedaży, część instalacji (instalację odlewni z obiektami pomocniczymi) i wystąpiła do prezydenta o zmianę pozwolenia wydanego przez marszałka poprzez zmianę w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację - art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. Firma Y wystąpiła również o rozszerzenie pozwolenia w zakresie dotyczącym przejętej instalacji.

Czy, jeśli przejęta instalacja jest przedsięwzięciem wskazanym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia byłby prezydent, to czy prezydent może zmienić decyzję wydaną przez marszałka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX