Jaki organ jest właściwy do zbadania poprawności wydania decyzji środowiskowej? - OpenLEX

Jaki organ jest właściwy do zbadania poprawności wydania decyzji środowiskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Burmistrz wydał decyzję środowiskową dla planowanych obiektów inwentarskich. Planowane przedsięwzięcie ma zostać realizowane na działce, na której prowadzona jest już hodowla w istniejących obiektach. Decyzja została wydana z zawiadomieniem na stronie urzędu - wskazano jako odbiorcę decyzji inwestora i sołtysa pobliskiej wsi, położonej dalej niż sąsiednie osiedle. Mieszkańcy z sąsiadującego z hodowlą osiedla czują "smród" i nie zgadzają się z rozbudową fermy o kolejne obiekty. Raport oddziaływania na środowisko przedstawiony przez inwestora zawiera fałszywe dane, nie przedstawia innego wariantu przedsięwzięcia a poza tym nie przedstawił oddziaływania skumulowanego z już istniejącą fermą.

Jaki organ jest właściwy do zbadania poprawności wydania decyzji środowiskowej?

Obecnie inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę, opierając się na otrzymanej decyzji środowiskowej, która przedstawi fałszywe oddziaływanie na środowisko. Samorządowe kolegium odwoławcze i burmistrz odmawiają zajęcia się sprawą z uwagi na brak interesu prawnego mieszkańców. Organy te jednak mają świadomość wydania decyzji wadliwej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX