Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na cele technologiczne fermy drobiu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2016 r.

PYTANIE

Jaki organ jest właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia wód podziemnych na cele technologiczne fermy drobiu, jeżeli przedmiotowa ferma drobiu (10 kurników) w całości kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a właściciel fermy drobiu wydzierżawia poszczególne kurniki, tj. 6 szt., innych osobom?

Kurniki, których właściciel fermy drobiu nie wydzierżawia, tj. 4 szt., stanowią przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Należy podkreślić, iż bilans zapotrzebowania na wodę określono dla wszystkich kurników, tj. 10 szt.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX