Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia uciążliwości hałasowej powodowanej przez farmę wiatrową?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia uciążliwości hałasowej powodowanej przez farmę wiatrową?

Czy w sytuacji jeżeli w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został ustalony dopuszczalny poziom hałasu, to organem właściwym do przeprowadzenia kontroli jest starosta czy WIOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX