Jaki okres przechowywania danych osobowych powinien podać zamawiający w klauzuli informacyjnej w przypadku zamówienia w trybie podstawowym dofinansowanego ze środków UE?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki okres przechowywania danych osobowych powinien podać zamawiający w klauzuli informacyjnej w przypadku zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 p.z.p. dofinansowanego ze środków UE?

Artykuł 78 p.z.p. wskazuje, iż zamawiający przechowuje protokół postępowania z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres obowiązywania umowy w prawie zamówienia publicznego jest dłuższy niż 4 lata, protokół należy przechowywać przez cały okres obowiązywania umowy. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...) (Dz.U.2011.14.67) dla gmin dokumentacja zamówień publicznych objęta jest kategorią archiwalną B5; jednocześnie zgodnie z wymogami udzielenia dofinansowania ze środków UE dokumenty należy przechowywać do upływu dwóch lat od 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 rozporządzenia ogólnego obejmującego wydatki wykazane we wniosku o płatność.

Jak w takim przypadku prawidłowo określić okres przechowywania dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX