Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki należy dokonać zapis premii regulaminowej dla kadry niepedagogicznej w szkole podstawowej (wysokość premii wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego pracownika i może być zwiększona indywidualnie do 50%), aby:

1) pomniejszać ją za dzień zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego i urlopu bezpłatnego w wysokości 1/30,

2) nie pomniejszać za urlop wypoczynkowy (tym samym nie wyliczać średniej urlopowej)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?