Jaki kod odpadu należy nadać silnikom z zakładów przemysłowych spółek węglowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania i zbierania, które wydał w 2015 r. marszałek województwa. Podmiot nie jest zakładem przetwarzania zużytego sprzętu. Zmiana dotyczy dodania jednego kodu tj. 16 02 14 do przetwarzania w instalacji do przetwarzania złomu (R12 – cięcie termiczne, mechaniczne: rozdrabniacze złomu, paczkarki do złomu, prasonożyce). Podmiot twierdzi, że pod tym kodem będzie przyjmował silniki od wytwórców, tj. od zakładów przemysłowych w tym ze spółek węglowych, silniki te (niewymontowane ze sprzętu ani z pojazdów) nie są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zgodnie z definicją zawartą ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e., a stanowią specjalnie zaprojektowaną i zainstalowaną część urządzenia, która może spełniać swoją funkcję tylko jako część tego urządzenia (art. 2 ust. 2 pkt 2 u.z.s.e.e.). Przedmiotowy kod odpadu nadają ich wytwórcy, którzy twierdzą, że silniki można zaklasyfikować pod grupą 16 – "odpady nie ujęte w innych grupach", a przepisy nie zabraniają możliwości klasyfikowania ich w podgrupie 16 02.

Czy wytwórcy prawidłowo nadają kod odpadu dla silników?

Jeżeli nie, to jaki powinien być prawidłowy kod?

Czy starosta może zmienić wskazane pozwolenie, tj. dopuścić do przetwarzania odpady o kodzie 16 02 14 w istniejącej instalacji do przetwarzania złomu?

W związku z art. 46 u.z.s.e.e., czy starosta z urzędu może również wykreślić z pozwolenia wpisane wcześniej odpady o kodzie 16 02 16 – elementy usunięte?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access