Jaki jest zakres czynności, których może dokonać asystent medyczny w zakresie wpisów w dokumentacji medycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jekiel Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracownik podmiotu medycznego, np. pielęgniarka, może wykorzystując swój login w systemie informatycznym, w którym prowadzona jest dokumentacja medyczna, dokonywać wpisów w dokumentacji medycznej na podstawie informacji przekazywanych przez lekarza przyjmującego, z zastrzeżeniem, iż wizyta kończyć będzie się autoryzacją dokonaną przez samego już lekarza?

Wpis dokonany przez pielęgniarkę będzie podlegał weryfikacji i dopiero jego zatwierdzenie przez lekarza skutkować będzie wytworzeniem dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Chodzi o usprawnienie pracy lekarza specjalisty.

Czy taki zakres "czynności" mieści się w kompetencjach asystenta medycznego, którego formalnie można upoważnić?

Jakie uprawnienia posiada asystent medyczny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX