Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Hejnar-Zawisza Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki jest właściwy organ do wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa w następującym przypadku?

Miasto zwróciło się do starosty o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni w pasie drogowym na terenie niebędącym własnością miasta. Konieczność wycięcia przedmiotowego drzewa została zgłoszona przez radnych. Została ona podyktowana dużym zagrożeniem dla ludzi w związku z niebezpieczeństwem przewrócenia drzewa. Urząd miasta nie był w stanie ustalić właścicieli nieruchomości i ich adresów i dlatego nieruchomość, na której rośnie drzewo, nie została wykupiona pod urządzenie pasa drogowego i również brak jest osób, które wystąpiłyby o zezwolenie na wycinkę przedmiotowego drzewa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?