Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za bezpodstawne odebranie świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2013 r. organ rentowy odebrał ubezpieczonemu wcześniej przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy ponieważ został on uznany przez komisję za osobę zdolną do pracy. Na skutek odwołania, Sąd II instancji wyrokiem z grudnia 2018 r. przyznał ubezpieczonemu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od lutego 2013 r. na stałe.

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za bezpodstawne odebranie świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy?

Czy dochodzenie na drodze sądowej odsetek od wypłaconej przez ZUS (na skutek wskazanego wyroku) renty ma jakiekolwiek wpływ na liczenie okresu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX