Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dostała decyzję odmowną. Odwołała się do SKO. Kolegium uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Jaki jest termin na ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego przez I instancję po decyzji SKO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?