Jaki jest termin graniczny na dochodzenie w egzekucji aby nie dopuścić do przedawnienia należności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wydział merytoryczny wydał decyzję w sprawie zwrotów kosztów powstałych w związku z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz zniszczeniem pojazdu usuniętego z drogi publicznej w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia, kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia w terminie 180 dni nabycia pojazdu i przez ponad dwa lata nie podejmowano żadnych czynności wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tj. nie podejmowano czynności informacyjnych, nie wysłano upomnienia w związku z tym nie wysłano tytułu wykonawczego.

Jaki termin jest graniczny dla podejmowania ww. działań aby nie dopuścić do przedawnienia tych należności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX