Jaki dokument pozwoli na zaliczenie podatku od nieruchomości od użyczonego lokalu do kosztów uzyskania przychodów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (apteka) w lokalu, który odziedziczyła żona w spadku w trakcie trwania małżeństwa. Urząd gminy wydał decyzję na nazwisko żony o wysokości podatku od nieruchomości za niniejszy lokal.

Czy podatnik ma prawo do zaliczenia w koszty tego podatku?

Jeżeli tak - czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, np. dowód, że płatność została dokonana przez podatnika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access