Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka zatrudniona jest  od 15.09.1986 r. Zwróciła się do kadr o informację kiedy dokładnie otrzyma nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Według niej powinno nastąpić to w grudniu 2020 r. W programie, wchodząc na zakładkę staż pracy pokazuje 35 lat na grudnia 2020 r. W okresach zatrudnienia naniesione jest przez poprzednią kadrową okres pracy w studenckim hufcu pracy lata od 29.10.1979 r. do 31.07.1980 r. Zaczęłam sprawdzać w aktach osobowych nie znalazłam żadnego świadectwo pracy, ani zaświadczenia potwierdzającego ten okres zatrudnienia. Znajduje się tam tylko pismo informujące,że na podstawie przedstawionego zaświadczenia od dnia X staż pracy wynosi o te 9 miesięcy więcej. Zwróciłam się z prośba do nauczycieli o dostarczenie tego zaświadczenia, ale okazało się, że ona nie jest w jego posiadaniu. Dostarczyła mi ksero z legitymacji ubezpieczeniowej w której, w miejscu "Poświadczenia miejsca zamieszkania" podana jest informacja (niewidoczna pieczątka) z datą 01.12.1979 r. oraz kserokopie strony z indeksu dot. informacji o praktykach. Widniej tam zapis: Rok szkolny - 1980 studiów: "0" Nazwa i miejsce zakłady pracy: SOHP Czas trwania praktyk: puste miejsce - brak jakiegokolwiek wpisu Zaliczenie praktyk przez szkołę podpis profesora: widnieje nieczytelny podpis. Nie zgadzają się nigdzie daty z podanymi przez poprzednią kadrową i wprowadzone do systemu. Co w tej sytuacji należy zrobić? Czy do stażu pracy nie zaliczać wprowadzonego przez poprzedniczkę okresu zatrudnienia w studenckim hufcu pracy (nie posiadam tego zaświadczenia w aktach osobowych) i o ten czas zmniejsza się okres liczony do stażu pracy? Dopiero po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w hufcu pracy zaliczyć go do ogólnego stażu pracy? Gdzie może się zwrócić nauczycielka aby uzyskać dokument potwierdzający jej pracę w studenckim hufcu pracy jeśli instytucja ta już nie funkcjonuje? Jaki dokument musi dostarczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?