Jaki dokument można uznać za wystarczający w kwestii legalności zakupu dzikiego zwierzęcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 27 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadacz zwierzęcia - krokodyl (kajman okularowy) zwrócił się do starosty z wnioskiem o jego rejestrację w trybie art. 64 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Do wniosku załączono kopie dokumentu - Potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia, z którego wynika, że ww. posiadacz nabył w dniu 10 maja 2004 r. zwierzę od sprzedawcy z Pragi, a zwierzę urodziło się 7 lutego 2002 r. Ponadto na wezwanie Starosty wnioskodawca wskazał, że krokodyl urodził się w Malezji, a źródło jego pochodzenia to Azja.

Czy załączony dokument od sprzedawcy z Pragi, z którego wynika, że sprzedał on nowemu posiadaczowi tego krokodyla, jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym legalność krokodyla? Czy sprzedawca z Pragi nie powinien przekazać nowemu właścicielowi krokodyla dokumentu, z którego będzie wynikać skąd on (ten sprzedawca) nabył to zwierzę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access