Jaki akt kończy postępowanie w przedmiocie współdecydowania, dotyczące ulgi w spłacie zaległości podatkowej w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

4 kwietnia 2023 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się do Burmistrza Miasta XXX z wystąpieniem o zajęcie stanowiska w trybie art. 209 § 1 Ordynacji podatkowej w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Podatniczka w dniu 10 marca 2023 r. złożyła wniosek o wyrażenie zgody na umorzenie zaległości podatkowej z tyt. podatku od spadków i darowizn do urzędu skarbowego. Podatniczka jednak w dniu 24.03.2023 r. oraz w dniu 30.03.2023 r. dokonała pełnej spłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. W dniu 17.04.2023 r. Burmistrz Miasta XXX wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia ulgi, gdyż wniosek o zajęcie stanowiska wpłynął do Burmistrza Miasta XXX w dniu 04.04.2023 r. i na dzień złożenia wniosku do Burmistrza Miasta XXX zaległość została uregulowana. W w/w postanowieniu stwierdzono, iż udzielenie ulgi uwarunkowane jest od istnienia zobowiązania podatkowego. Należności będące przedmiotem wniosku na dzień jego złożenia do tut organu podatkowego tj. 04.04.2023 r. zostały zapłacone przez Podatniczkę i w związku z tym dokonano odmowy wszczęcia postępowania. W dniu 27 kwietnia Naczelnik Urzędu Skarbowy ponownie zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska, gdyż jego zdaniem Burmistrz Miasta XXX winien wydać postanowienie o odmowie umorzenia zaległości podatkowej, a nie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym, tut. organ podatkowy zwraca się z zapytaniem - czy należało wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na uregulowanie zaległości, czy też postanowienie o odmowie umorzenia zaległości podatkowej? Jeżeli należałoby jednak wydać postanowienie o odmowie umorzenia zaległości podatkowej to na podstawie jakich przepisów Burmistrz Miasta XXX może uchylić własne postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX