Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel był zatrudniony w szkole ponadpodstawowej na podstawie Karty Nauczyciela w okresie od dnia 01.09.2011 r. do 31.08.2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Za okres tego zatrudnienia zostało wydane nauczycielowi świadectwo pracy. Od 01.09.2016 r. nauczyciel ten pracuje na podstawie umowy o pracę w szkole wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy. Do dodatku za wysługę lat w szkole wyższej temu pracownikowi jest wliczany okres zatrudnienia w szkole ponadpodstawowej (01.09.2011 r. - 31.08.2016 r.). Nauczyciel ten ponownie został zatrudniony w tej samej szkole ponadpodstawowej w wymiarze 17/20 etatu od 01.09.2019 r. Czy dyrektor szkoły ponadpodstawowej prawidłowo wypłaca temu nauczycielowi dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?