Jaką wartość transakcji wpisać w TPR w przypadku podpisania aneksu z określonym limitem? - OpenLEX

Jaką wartość transakcji wpisać w TPR w przypadku podpisania aneksu z określonym limitem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę faktoringu niepełnego w dniu 15.12.2020 na 1 rok (12 miesięcy) jako limit dla faktoringu umowa przewiduje kwotę 15.000.000 zł. Umowę faktoringu spółka klasyfikuje w kat. 2206 - transakcji kontrolowanej "Inne transakcje finansowe - zakup". W 2020 r. powstał zatem obowiązek sporządzenia DTC oraz sporządzenia TPR. Spółka w TPR za 2020 wykazała jako wartość transakcji kwotę 15.000.000 zł (tj. maksymalna wynikająca z umowy z bankiem jako podmiotem powiązanym). W dniu 15.12.2021 r. podpisano aneks przedłużający umowę na kolejne 3 lata, ale z limitem 12.000.000 zł.

Czy w TPR za 2021 r. jako wartość transakcji przyjąć kwotę 15.000.000 zł (najwyższą w 2021 r.) czy 12.000.000 zł (wynikająca z Umowy na ostatni dzień roku za który sporządzany jest TPR)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX