Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, składa w obecności kierownika jednostki lub sekretarza ślubowanie o określonej treści i złożenie ślubowania potwierdza podpisem. Treść artykułu sugeruje formę pisemną.

Czy w związku z tym oprócz podpisu pracownika składającego ślubowanie powinna znajdować się jakaś adnotacja kierownika jednostki lub sekretarza (i ich podpis), że ślubowanie złożono w ich obecności albo potwierdzenie przez kierownika/sekretarza własnoręczności podpisu pracownika, czy dla prawidłowości wystarczy wyłącznie treść ślubowania z art. 18 ust. 1 i pod nim podpis zatrudnianego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?