Jaką stopę redyskonta weksli należy uwzględnić przy poszczególnych ratach rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej? - OpenLEX

Jaką stopę redyskonta weksli należy uwzględnić przy poszczególnych ratach rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 24.02.2022 r. na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. – dalej u.g.n., została wydana decyzja ustalającą opłatę adiacencką płatna w 3 ratach rocznych, których terminy płatności przypadają odpowiednio: I rata na dzień 05.04.2022r. w kwocie 500,00 zł, II rata na dzień 25.02.2023r. w kwocie 500,00 zł III rata na dzień 25.02.2024 r. w kwocie 500,00 zł. Rata druga i trzecia winna być powiększona o oprocentowanie przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. W 2022 r. stopa redyskonta weksli zmieniała się ośmiokrotnie.

Który sposób liczenia oprocentowania przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski wynikający z art. 147 ust. 2 u.g.n. będzie prawidłowy?

1. Czy do raty II powinniśmy liczyć odsetki od dnia 05.04.2022 do 25.02.2023 od niespłaconej kwoty 1.000,00 zł (rata II i III) i jaką wysokość stopy redyskonta weksli (z którego dnia) przyjąć? Czy do raty III powinniśmy liczyć odsetki od dnia 26.02.2023 do 25.02.2024 od niespłaconej kwoty 500,00 zł (rata III) i jaką wysokość stopy redyskonta weksli (z którego dnia) przyjąć?

2. Czy w związku ze zmianą stóp procentowych powinniśmy przeliczać wartość odsetek równych stopie redyskonta weksli po każdej zmianie ich wysokości?

3. Czy prawidłowym do naliczenia odsetek według stopy redyskonta weksli byłoby przyjęcie stawki przypadającej na termin płatności I raty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX