Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2015 r.

PYTANIE

W 2013 r. spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT i prowadząca sprzedaż opodatkowaną, nabyła nieruchomość. Transakcja korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. W latach 2013-2014 spółka poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przewyższającej 30% wartości początkowej nieruchomości, a proces ulepszenia nie został zakończony do dnia dzisiejszego (wartość tych wydatków nie zwiększyła wartości początkowej nieruchomości - jest zgromadzona na koncie księgowym "środki trwałe w budowie"). Jednocześnie od momentu zakupu nieruchomości spółka wynajmowała jej część innemu podmiotowi oraz prowadziła w niej własną działalność (przeniosła tam siedzibę, magazyny, warsztaty i pomieszczenia socjalne dla pracowników). Obecnie, w 2015 r. spółka planuje sprzedaż owej nieruchomości.

Czy transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT w stawce 23%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?