Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach: • RP1 - tereny proponowana do zalesienia, • zagrożonych erozją, • MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, • TD(D) - drogi dojazdowe jednojezdniowe. Przedmiotowe przeznaczenie wskazuje, iż jedna część działki przeznaczona jest pod zabudowę, druga zaś nie. Dodatkowo, nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej służebności przejazdu, przechodu i przegonu.

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w całości polegać będzie opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?