Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do zakupionych lokali użytkowych (niemieszkalnych) – 2,5%, czy 10%?

Przedsiębiorca, będący na statusie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w marcu 2019 r. nabył 16 lokali niemieszkalnym w budynku wybudowanym w latach sześćdziesiątych (dwudziestego wieku). Wszystkie te lokale znajdują się na szóstym piętrze budynku i zajmują całe piętro, przy czym każdy z tych lokali stanowi wyodrębnioną własność. Przedmiotowe lokale użytkowe znajdują się w nadbudowie budynku wykonanej w 2016 roku na czterech dotychczasowych kondygnacjach starego budynku.

Nabyte lokale zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych w miesiącu marcu br. jako część budynku wg ceny ogółem, łącznie z wartością gruntów w części proporcjonalnej do udziału w całym budynku. Umowa kupna-sprzedaży, sporządzona notarialnie, określa ogólną wartość nabytych lokali oraz ceny poszczególnych lokali użytkowych. Zgodnie z tą umową, z własnością wszystkich lokali związane są udziały w nieruchomości części wspólnych, typu pomieszczenia socjalne, korytarze, winda, itp. Faktura zakupu ww. nieruchomości zawiera cenę ogółem, bez określenia wartości poszczególnych lokali.

Czy dla celów amortyzacji zakupionych lokali może być zastosowana 10% stawka amortyzacji?

Moim zdaniem tak, gdyż wspomniana nadbudowa, łącznie z częściami wspólnymi budynku i przyległym gruntem, stanowi integralną część całego budynku, ma charakter modernizacji i skutkuje jedynie istotnym wzrostem wartości całego budynku, czyli nadal w ramach tego samego środka trwałego.

Zgodnie z przepisem art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%, okres amortyzacji wynosi 40 lat, pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację