Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi świadczone przez administratora cmentarza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2018 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pogrzebowych z pkd 96.03.Z, 32.99.Z, 49.39.Z. Usługi polegają na kompleksowej organizacji i przeprowadzaniu pogrzebów(w tym m.in.sprzedaż trumien, kopanie grobu, przewóz zwłok), sprzedaż trumien, kopanie grobu, przewóz zwłok (w/w bez kompleksowego przeprowadzania pogrzebu). Firma podpisała umowę na administrowanie cmentarzem parafialnym, który jest własnością Parafii. Na terenie cmentarza znajduje się kaplica oraz chłodnia.

Do zadań administratora należy m.in. dozór cmentarza i obsługa ceremonii pogrzebowych, nadzór nad zewnętrznymi firmami, utrzymanie porządku i czystości, konserwacja zieleni, nadzór nad stawianiem pomników. Kompleksowa usługa pogrzebowa podlega opodatkowaniu według 8% stawki podatku od towarów i usług. Jaką stawką podatku od towarów i usług będą opodatkowane poniższe usługi świadczone przez administratora cmentarza, jeżeli nie są wykonywane w ramach kompleksowej usługi pogrzebowej:

- wykopanie grobu, opłata za odpady komunalne, przewóz zwłok, wynajem chłodni, wjazd na teren cmentarza samochodu ze zwłokami do chłodni, udostępnienie kaplicy do odmówienia różańca przed pogrzebem, ubranie kaplicy w dekoracje pogrzebowe, oprawa muzyczna, osoba odmawiająca różaniec przed ceremonią pogrzebową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access