Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować należący do gminy Dom Seniora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka organizacyjna gminy wykonująca zadania pomocy społecznej jest trwałym zarządcą nieruchomości gminnej, w której mieści się Dzienny Dom Seniora. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom "Senior+" obejmuje w szczególności: usługi socjalne, usługi edukacyjne oraz kulturalno - oświatowe, aktywność ruchową i kinezyterapię (zajęcia prowadzone przez fizykoterapeutę) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne, terapię zajęciową, w tym udział w przygotowywaniu posiłków, praniu, prasowaniu, pielęgnacji roślin i terenu wokół Dziennego Domu, zajęcia plastyczne,usługi aktywizujące społecznie. Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior+" będą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: są nieaktywne zawodowo, ukończyły 60 rok życia mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław.

Jaką stawką należy opodatkować taką nieruchomość (grunt i budynek). Seniorzy mają tutaj do dyspozycji opiekę lekarską, rehabilitanta, możliwość udziału w różnych zajęciach.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX