Jaka powinna być procedura prawna mająca na celu usunięcie użytkownika/władającego, będącego osobą fizyczną, z gruntu... - OpenLEX

Jaka powinna być procedura prawna mająca na celu usunięcie użytkownika/władającego, będącego osobą fizyczną, z gruntu stanowiącego własność gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka powinna być procedura prawna mająca na celu usunięcie użytkownika/władającego, będącego osobą fizyczną, z gruntu stanowiącego własność gminy?

Przeciwko gminie został złożony wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie części nieruchomości stanowiącej własność gminy. Postępowanie zakończyło się ostatecznie i wniosek został oddalony. Przedmiotowy grunt w dalszym ciągu jest zajęty przez osobę starającą się wcześniej o zasiedzenie.

Obiekt objęty był scaleniem gruntów w latach 70. Wszystkie punkty graniczne były stabilizowane.

Czy istnieje możliwość usunięcia osoby z gruntu bez kolejnej procedury sądowej?

Jakie kroki przed skierowaniem sprawy do sądu (i w jakiej formie) może poczynić właściciel gruntu (gmina) w celu polubownego załatwienia sprawy?

Kto poniesie koszty ewentualnego postępowania przed sądem?

Jakie argumenty mogą zostać użyte w "wezwaniu do ustąpienia z gruntu"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?