Jaka powinna być prawidłowa podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z pracownicą obsługi, która przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż pół roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba sprzątająca w wieku przed emerytalnym zachorowała i przebywała na zwolnieniu lekarskim do 16.10.2019 r. (to dzień 182). Dopiero po tej dacie wystąpiła do ZUS o przyznanie renty. Nie mogliśmy jej zwolnić, bo pracowała u nas dłużej jak 6 miesięcy, więc czekaliśmy trzy miesiące, ponieważ w tym czasie mogłaby dostać świadczenie rehabilitacyjne. Okres trzech miesięcy kończył się dnia 16.01.2020 r. Dnia 17.01.2020 r. wysłaliśmy do niej pismo z informacją, że na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b bez wypowiedzenia, z powodu upływu okresu pobierania zasiłku chorobowego rozwiązujemy stosunek pracy. Osoba zwrotkę podpisała 20.01.2020 r. i z tą datą powinniśmy rozwiązać stosunek pracy. Nie oficjalnie wiem (dzwonił do mnie jej syn), że dnia 20.01.2020 r. otrzymała orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy na dwa lata (orzeczenie jest wystawione z datą 10.01.2020 r.). Domniemywam, że do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego. Oficjalnie do zakładu pracy nie wpłynęło żadne pismo. Jaką powinnam wpisać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy? Czy należy jej się odprawa rentowa? Co w sytuacji jak wystawię świadectwo pracy z art. 53 (podstawa rozwiązania stosunku pracy), a potem dostanę informację o rencie, czy mam sprostować świadectwo pracy o informację :"wypłacono odprawę rentową" i podstawę prawną? Czy mam wypłacić odprawę po rozwiązaniu stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access