Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka powinna być minimalna szerokość klatki schodowej w budynku mieszkalno-usługowym, czy: 90 cm (§ 68 ust. 1 tabela poz. 5 r.w.t. jak w budynkach usługowych, w których zatrudnia się się do 10 osób), czy 120 cm (§ 68 ust. 1 tabela poz. 2 r.w.t. jak w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej, a także w budynkach produkcyjnych, magazynowo -składowych, w których zatrudnia się ponad 10 osób)?

W projektowanym budynku przewiduje się zatrudnienie 2 osób. W budynku projektuje się 1 lokal usługowy i 1 lokal mieszkalny.

Czy należy stosować graniczne wymiary klatki schodowej, jak dla budynku usługowego określonego w tabeli poz. 2 czy jak w poz. 5?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?