Jaką podstawę wynagrodzenia należy przyjąć do naliczenia nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej. Nauczyciel w dniu dzisiejszym dostarczył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców, które zwiększyły jego staż pracy uprawniający między innymi do wypłaty nagrody jubileuszowej. W związku z powyższym w dniu 20.10.2020 roku nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy. Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, zarówno w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej - etat 20/20, jak i obecnie - etat 18/18. Jaką podstawę należy przyjąć do naliczenia nagrody - z dnia nabycia prawa do nagrody, czy z dnia jej wypłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX