Jaką podstawę prawną powinna zawierać adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy dot. zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew? - OpenLEX

Jaką podstawę prawną powinna zawierać adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy dot. zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy przypadku gdy przy zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzew organ nie ma zamiaru wnosić sprzeciwu.

Jaką podstawę prawną powinna zawierać adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy - czy byłyby to art. 122a, 122c § 1, 122e ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej k.p.a. w zw. z art. 83f ust. 8 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p.)?

Czy adnotację o milczącym załatwieniu sprawy można sporządzić i umieścić w aktach sprawy z datą wcześniejszą niż po upływie 14 dni od dokonania oględzin w terenie?

Czy sporządzenie w/w dokumentu uprawnia osobę zgłaszającą zamiar usunięcia drzewa do dokonania wycinki przed upływem terminu 14 dni (najwcześniej od daty sporządzenia adnotacji o milczącym załatwieniu sprawy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX