Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką podstawę należy przyjąć przy naliczeniu i wypłacie odsetek w przypadku nieterminowej wypłaty świadczeń wynikających ze stosunku pracy tj. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowej, odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji? Czy podstawę naliczenia odsetek stanowi kwota brutto czy netto- po potrąceniu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?