Jaką podstawę do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego należy przyjąć dla celów rozliczeń z ZUS dla osoby powracającej po... - OpenLEX

Jaką podstawę do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego należy przyjąć dla celów rozliczeń z ZUS dla osoby powracającej po urlopie macierzyńskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica bezpośrednio po zakończonym urlopie macierzyńskim wykorzystuje urlop wypoczynkowy od 6 sierpnia do 18 października 2021 r. Od 19 października 2021 r. zacznie korzystać z urlopu wychowawczego.

Jaką podstawę do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego należy przyjąć dla celów rozliczeń z ZUS?

Kwoty wypłat brutto: sierpień 2290,91 zł; wrzesień 2800 zł; październik 1600 zł.

Czy do wyliczenia podstawy należy wliczać kwotę składki na ubezpieczenie grupowe, która również stanowi podstawę wymiaru składek ZUS w ww. okresach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX