Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gimnazjum dla dorosłych, do którego przyjmowani są uczniowie z OHP do klasy II powinno nosić nazwę: gimnazjum dla dorosłych z oddziałami przysposabiającymi do pracy?

Do gimnazjum dla dorosłych przyjmowani są uczniowie w wieku 15, 16 lat i pobierają naukę w systemie stacjonarnym.

Uczniowie mają skierowanie do gimnazjum dla dorosłych z OHP.

Uczniowie realizują praktyki zawodowe jako młodociani pracownicy, praktyki organizuje OHP.

W gimnazjum dla dorosłych realizują tylko przedmioty ogólnokształcące.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?