Jaką należy przyjąć wartość początkową wniesionych aportem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia ustawy o rachunkowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wniosła w formie aportu całe przedsiębiorstwo do spółki komandytowej. Przepisy ustawy o podatku dochodowym wskazują na konieczność kontynuowania zasad amortyzacji przyjętych przez podmiot wnoszący aport.

Jaką należy przyjąć wartość początkową wniesionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z punktu widzenia ustawy o rachunkowości?

Czy zamieszczenie w polityce rachunkowości spółki zapisu o dostosowaniu amortyzacji bilansowej do przepisów podatkowych zezwala na przyjęcie wartości początkowych środków trwałych takich jak do amortyzacji podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access