Jaką należy przyjąć stawkę zabezpieczenia roszczeń dla odpadu o kodzie 10 11 99?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Odpad powstał w wyniku procesu produkcji wełny mineralnej. Jest to mieszanina metalu oraz kruszywa gabra i bazaltu. Metal w postaci skrzepu żelaza stanowi 99% powstałego odpadu, pozostała część stanowi przyczepione do jego powierzchni kruszywo (odsiewka kamieni gabra i bazaltu). Ponieważ tego typu specyficzny odpad nie jest uwzględniony w katalogu odpadów, został on sklasyfikowany przez firmę do bardzo ogólnej grupy tj. inne niewymienione odpady o kodzie 10 11 99.

Jaką należy przyjąć stawkę zabezpieczenia roszczeń dla odpadu o kodzie 10 11 99?

Czy do wyliczenia zabezpieczenia roszczeń zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) – dalej r.w.s.z.r. do odpadu o kodzie 10 11 99 oraz powstałego z niego przetworzonego odpadu 19 12 02 można zastosować stawkę 1 zł?.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX