Jaką metodą należy wyliczać miesięczną kwotę przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek poz?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć w danym miesiącu kwotę przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej?

Zgodnie z zarządzeniem nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, miesięczna stawka kapitacyjna dla finansowania świadczeń pielęgniarki poz wynosi 3,48 zł z uwzględnieniem współczynników korygujących dla grup świadczeniobiorców określonych w par. 19 przedmiotowego zarządzenia. Stawka ta obejmuje kwotę wynikającą z przekazania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek poz w wysokości 0,92 zł.

Jak prawidłowo ustalić wysokość środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek poz w danym miesiącu?

Czy kwota ta będzie stanowić iloczyn ogólnej liczby pacjentów w danym miesiącu objętych świadczeniami pielęgniarki poz i stawki w wysokości 0,92 zł, np. 7500 pacjentów x 0,92 zł = 6900 zł (kwota miesięczna do podziału dla pielęgniarek poz)?

Czy kwotę miesięczną na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek poz powinno się ustalić z uwzględnieniem współczynników korygujących, np. 5000 osób w wieku od 7 do 65 roku życia ze współczynnikiem 1,0 tj. 5000x0,92 zł = 4600 zł, 1500 osób w wieku do 6 roku życia ze współczynnikiem 2,0 tj. 1500x1,84=2760 zł, 1000 osób w wieku powyżej 65 roku życia ze współczynnikiem 2,0 tj. 1000x1,84=1840 zł?

Przy takim sposobie ogólna kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek poz w wyniesie 9200 zł.

Która metoda jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX