Jaką liczbę godzin pracownika młodocianego powinno wykazywać się na liście płac?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szalak Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką liczbę godzin pracownika młodocianego powinno wykazywać się na liście płac? Czy godziny faktycznej obecności w pracy czy razem z godzinami pobytu w szkole np. jeżeli pracownik jest w pracy 3 razy w tygodniu a dwa dni w szkole?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX