Jaką kwotę należy zwrócić stanowiącą różnicę między wniesioną opłatą za usługi opiekuńcze, a wysokością odpłatności, 80% czy 100%? - OpenLEX

Jaką kwotę należy zwrócić stanowiącą różnicę między wniesioną opłatą za usługi opiekuńcze, a wysokością odpłatności, 80% czy 100%?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona miała ustaloną odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości 20%, ale została całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności.

Z uwagi na fakt, że nie zgłosiła dochodu ze sprzedaży mieszkania, zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu kwoty stanowiącej różnicę między wniesioną opłatą, a wysokością odpłatności, jaka byłaby ustalona na podstawie prawdziwych informacji. Obecnie strona powinna ponosić 100% odpłatności.

Jaką różnicę należy zażądać, 80% czy 100%?

Artykuł 98a ustawy o pomocy społecznej mówi o różnicy między wniesioną opłatą - strona z uwagi na całkowite zwolnienie nie ponosiła opłaty.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX