Jaką kwotę dochodu należy przyjąć do wyliczeń: wykazaną kwotę netto, czy należy pomniejszyć ją jeszcze o koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.p.s. za dochód uważa się (...), pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Czy otrzymując zaświadczenie, w którym widnieje dochód netto, należy dodatkowo dochód ten pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, tj. 250 lub 300 zł?

Wynagrodzenie brutto 2800 zł, z tego netto z zaświadczenia 2061,67 zł minus koszty w wysokości 250 zł = 1811,67 zł.

Proszę o konkretną odpowiedź, którą kwotę należy przyjąć, ponieważ z księgowego punktu widzenia koszty uzyskania przychodu zmniejszają podstawę opodatkowania, a nie są fizycznie odejmowane od dochodu brutto w celu wyliczenia dochodu netto?

Stosując konkretnie zapisy ustawy i odejmując koszty uzyskania przychodu tworzymy fikcyjny dochód. Nadmienię, że od wysokości dochodu zależy wysokość świadczenia, a w wielu przypadkach decyduje on o tym, czy osoba będzie się kwalifikowała do pomocy czy nie.

Dodatkowa treść pytania

W pytaniu szczegółowo przedstawiono dane, z których wynika, że kwota brutto wynosi 2800 zł, a z tego netto 2061,67 zł. Zgodnie z przepisami podatkowymi w wyliczeniu wynagrodzenia do wypłaty, czyli dochodu netto koszty uzyskania przychodu biorą udział w naliczaniu podatku, czyli zmniejszają podstawę opodatkowania, ale nie są odejmowane tak jak wszystkie inne składniki wynagrodzenia. Przychód 2800 zł - podatek 137 zł - składki na ubezpieczenie społeczne 383,88 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne 217,45 zł = 2061,67 zł. Tak jest wyliczane wynagrodzenie na liście płac i takie zaświadczenia przedstawiają świadczeniobiorcy z zakładu pracy, czyli koszty nie są odejmowane. W związku z powyższym, udzielona odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje, ponieważ z pytania jasno wynika, że kwota 2061,67 zł nie jest kwotą pomniejszoną o koszty.

W pytaniu specjalnie wyszczególniłam konkretne kwoty, nie tylko prośbę o interpretację przepisów, ponieważ analizując pytania i odpowiedzi w lex, informacje są sprzeczne, np. w pytaniu QA1565503, QA965747, udzielono odpowiedzi, że nie należy odejmować kosztów uzyskania przychodu, tylko przyjąć kwotę z zaświadczenia pracodawcy, tj. dochód netto, natomiast w pytaniach QA1573520, QA870225, QA991166 udzielona odpowiedź sugeruje odjęcie kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym, doprecyzuję pytanie: w celu otrzymania świadczenia rodzinnego osoba przedłożyła następujące zaświadczenie od pracodawcy: dochód brutto 2800 zł, w tym: zaliczka na podatek 137 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 383,88 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 217,45 zł = dochód netto 2061,67 zł.

Jaką kwotę dochodu należy przyjąć do wyliczeń: wykazaną kwotę netto 2061,67 zł, czy należy pomniejszyć ją jeszcze zgodnie z przepisami o 250 zł, koszty uzyskania przychodu i do wyliczeń przyjąć kwotę 1811,67 zł?

W celu otrzymania świadczenia rodzinnego osoba przedłożyła następujące zaświadczenie od pracodawcy: dochód brutto 2800 zł, w tym: zaliczka na podatek 137 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 383,88 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 217,45 zł = dochód netto 2061,67 zł (jak widać koszty uzyskania przychodu nie zostały odjęte).

Jaki dochód należy przyjąć do wyliczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX