Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy klauzula dedykowana przez urząd gminy do naboru (na stanowisko urzędnicze, kierownicze) jest prawidłowa w zakresie zgody na kolejne nabory?

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, a w przypadku wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w L. przez okres najbliższych 6 miesięcy, a w przypadku nieodebrania przekazanych dokumentów na ich komisyjne zniszczenie. *- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru ............................................................ (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest (...) dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody 3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. .......... będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę 4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie 5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. (...) Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.Ma Pan/Pani prawo do:(...)

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;

2 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?