Jaką karę powinien naliczyć organ za usunięcie i zniszczenie drzew, które znajdowały się na działce gminnej - drodze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką karę powinien naliczyć organ za usunięcie i zniszczenie drzew, które znajdowały się na działce gminnej - drodze?

Osoba, która usunęła i zniszczyła drzewa uargumentowała swój czyn tym, że z powodu niedrożnej drogi mieszkańcy jeździli przez jej działkę.

Czy w takim przypadku powinno się opłatę podwoić?

Czy można by było zastosować zwolnienie z opłaty, gdyż drzewa stanowiły zagrożenie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access