Jaka jest zasadność zgłoszenia przez OPS do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Liszka-Sułkowska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest zasadność zgłoszenia przez OPS do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 19 i art. 75 ust. 5, art. 81 ust. 8 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sytuacji, kiedy ta sama ustawa pozwala takim osobom, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Nadmieniam, że z informacji uzyskanej w Narodowym Funduszu Zdrowia wynika, że nie ma potrzeby zgłaszania takiego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż osoby do ukończenia 18 roku życia obligatoryjnie mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX