Jaka jest zasada i kolejność sięgania po środki zabezpieczenia umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z nie wywiązaniem się przez wykonawcę z terminu realizacji zamówienia (termin realizacji umowy upłynął 30 czerwca 2005 r. stajemy przed dylematem: czy skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gwarancja ubezpieczeniowa wygasa z dniem 31 lipca 2005 r.) czy skorzystać z zapisów umowy co do kar umownych, które naliczamy za każdy dzień spóźnienia? Jaka jest zasada i kolejność sięgania po środki zabezpieczenia umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX