Jaka jest różnica pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a odpowiedzialnością karną kierownika zamawiającego w zakresie... - OpenLEX

Jaka jest różnica pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną a odpowiedzialnością karną kierownika zamawiającego w zakresie błędnego opisu przedmiotu zamówienia, który przygotowują podlegli kierownikowi zamawiającego pracownicy, a kierownik podpisuje w dobrej wierze SIWZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest różnica pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinarną (dot. Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych) a odpowiedzialnością karną kierownika zamawiającego za naruszenie zapisów ustawy p.z.p. w kontekście błędnego opisu przedmiotu zamówienia, który przygotowują podlegli kierownikowi zamawiającego pracownicy, a kierownik nie znając p.z.p. podpisuje w dobrej wierze SIWZ (stan prawny 2013 r.)?

Zgodnie z ustawą p.z.p za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego odpowiada kierownik zamawiającego, który solidarnie z odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentów pracownikami odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak to jest w przypadku karnej odpowiedzialności? Czy są jakieś wyroki sądu, interpretacji KIO lub innych organów, które odnoszą się do tej kwestii? Czy kierownik zamawiającego, który w dobrej wierze akceptuje dokumenty przygotowane przez podległych pracowników, nie ingerując w ich treść i nie mając świadomości stwierdzonych potencjalnych błędów w opisie przedmiotu zamówienia może lub musi odpowiadać karnie per analogia jak to jest zapisane w przepisach o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, czy też w przypadku odpowiedzialności karnej odpowiada tylko ta osoba co bezpośrednio zawiniła?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX